Split payment nowość w VAT

Od 1. lipca 2018 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku od towaru i usług. Mają one na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ochronę przed błędami w rozliczaniu podatku VAT, zapewnienie zdrowej konkurencji na rynku i mają ograniczyć oszustwa podatkowe.

Ustawa z 15. grudnia 2017 roku wprowadziła tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Na czym on dokładnie polega? Split payment obliguje przedsiębiorców, którzy zdecydują się na taką formę rozliczania, do płacenia za nabyte towary lub usługi na dwa rachunki rozliczeniowe. Na rachunek dostawcy ma trafiać kwota ze sprzedaży netto (czyli bez podatku VAT). Pozostała suma (podatek VAT) będzie płacona na specjalny rachunek VAT (założony przez dostawcę); formalnościami ma zająć się bank. Przepisy podzielonej płatności VAT mają dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami gospodarczymi (płatnikami podatku VAT). Od lipca firmy będą miały wybór, czy korzystają z opcji split payment czy wykonują przelew starym sposobem. Po nowemu konieczne będzie uzupełnienie przelewu o informacje, jaką część płatności stanowi VAT, wpisać dane faktury i dane odbiorcy z numerem NIP. Obowiązek odprowadzenia podatku będzie od tej chwili leżał po stronie odbiorcy przelewu, a nie jak do tej pory po stronie dostawcy i nabywcy. Warto dołożyć starań, by kwota VAT była wyliczona prawidłowo – banki nie będą tego sprawdzały. Decyzja o korzystaniu ze split payment nie wiąże się z koniecznością zakładania specjalnego rachunku bankowego. W ramach prowadzonego konta zostanie założone konto techniczne przeznaczone dla celów płatności split payment. Kontrahentom należy udostępniać rachunek dotychczasowy, przeksięgowania podatku będą następowały automatycznie. Przelewy na konto dla celów VAT będą przez system bankowy odrzucane.

Uwolnienie środków zgromadzonych na koncie technicznym nie będzie jednak proste. Okazuje się, że do przeksięgowania na konto bieżące będzie potrzebna zgoda organu podatkowego. Urząd ma na jej wydanie aż 60 dni (w formie decyzji), dlatego tak długa procedura może negatywnie wpłynąć na płynność finansową firm (aż 23% środków będzie niejako zamrożonych na rachunku dla celów VAT przez dość długi czas).

Sprawdź także aktualne promocje:

Wyszukiwane frazy:,