Pośrednictwo finansowe to pomoc świadczona bezpłatnie przez licencjonowanych i doświadczonych specjalistów z obszaru finansów. Ekspert wspólnie z klientem analizują wyjściową sytuację oraz precyzują plany na przyszłość; dobierają optymalne rozwiązania jakimi klient jest zainteresowany (lokaty, kredyty), inwestycje (np. fundusze inwestycyjne, plany oszczędnościowe) lub ubezpieczenia. Eksperci posiadają oferty kilkunastu banków, dzięki czemu klienci mogą rzetelnie porównać z nimi produkty, jakie do zaoferowania posiadają najpopularniejsze instytucje finansowe w Polsce. Eksperci służą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zarówno w doborze kredytów jak i produktów inwestycyjnych. Warto się z nimi spotkać, chociażby dlatego, żeby upewnić się w samodzielnym wyborze.

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce zanotował znaczące ożywienie w III kwartale 2023 roku, co jest wynikiem licznych zmian legislacyjnych oraz ekonomicznych. Głównym elementem tego wzrostu był program „Bezpieczny Kredyt 2%”, który przyciągnął wielu nowych klientów do składania wniosków kredytowych. Po długim okresie stagnacji, rynek ten wykazał wyraźne oznaki poprawy, co przełożyło się na wzrost wartości udzielanych kredytów hipotecznych.

Odrodzenie rynku kredytów hipotecznych

Według danych Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF), wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w III kwartale 2023 roku wyniosła ponad 8,180 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 3 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Program „Bezpieczny Kredyt 2%” był głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost. Klienci masowo ruszyli do banków, co spowodowało pewne problemy procesowo-techniczne, ale ostatecznie znacząco zwiększyło udział pośredników w rynku kredytowym.

Wartość wypłaconych kredytów hipotecznych – III kwartał 2023:

1. Expander Advisors – 2657,07 mln zł
2. Notus Finanse – 1997,21 mln zł
3. Lendi – 1878,30 mln zł
4. mFinanse – 729,90 mln zł
5. Credipass – 670 mln zł
6. Phinance – 248 mln zł

Wpływ obniżek stóp procentowych

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych we wrześniu 2023 roku, w połączeniu z wcześniejszym złagodzeniem Rekomendacji S przez KNF, poprawiła dostępność kredytów hipotecznych poza programem rządowym. W rezultacie zainteresowanie wsparciem pośredników finansowych było ogromne, a wartość kredytów udzielonych z ich pomocą wzrosła o 91% w porównaniu do I kwartału 2023 roku.

Sytuacja kredytów dla firm

Kredyty dla firm również zanotowały nieznaczny wzrost w III kwartale 2023 roku, osiągając wartość 527 mln zł, co stanowi wzrost o 2% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Problemy przedsiębiorców nadal są odczuwalne, a banki zacieśniają politykę kredytową, co utrudnia dostęp do finansowania. Kredyty z programem gwarancji BGK stanowią alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań kredytowych, co może wskazywać na dalszy rozwój w przyszłości.

Wartość wypłaconych kredytów firmowych – III kwartał 2023:

1. Expander Advisors – 157,26 mln zł
2. mFinanse – 144 mln zł
3. Notus Finanse – 85,61 mln zł
4. Lendi – 66,84 mln zł
5. Credipass – 41 mln zł
6. Phinance – 32,6 mln zł

Stabilizacja kredytów gotówkowych

Segment kredytów gotówkowych utrzymał się na stabilnym poziomie w III kwartale 2023 roku, z wartością sprzedanych kredytów wynoszącą ponad 532 mln zł. Brak istotnych zmian legislacyjnych oraz jedynie obniżka stóp procentowych we wrześniu wpłynęły na tę stabilizację. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej klientów indywidualnych, rynek ten wykazuje oznaki stabilizacji i możliwego wzrostu w kolejnych kwartałach.

Wartość wypłaconych kredytów gotówkowych – III kwartał 2023:

1. mFinanse – 197,8 mln zł
2. Expander Advisors – 118,15 mln zł
3. Notus Finanse – 94,00 mln zł
4. Lendi – 82,02 mln zł
5. Credipass – 27 mln zł
6. Phinance – 32,6 mln zł

Podsumowanie

III kwartał 2023 roku przyniósł znaczące ożywienie na rynku kredytów hipotecznych, głównie dzięki programowi „Bezpieczny Kredyt 2%” oraz obniżkom stóp procentowych. Chociaż kredyty gotówkowe i dla firm wykazały mniejsze wzrosty, to perspektywy na przyszłość są obiecujące. Warto obserwować dalsze decyzje legislacyjne i ekonomiczne, które mogą wpłynąć na dostępność kredytów i rozwój rynku pośrednictwa finansowego w Polsce.

źródło: ZFPF