Komornik a windykator – Kim są te osoby, co je różni i jak działają? Dowiedz się o nich więcej!

Komornik i windykator to dwa pojęcia bardzo często mylnie używane zamiennie. Obie te osoby, choć odzyskują długi, różnią się od siebie w sposób istotny, działają inaczej i mają inne prawa. Wiele osób nie dostrzega różnicy między tymi osobami, przez co nie potrafią skutecznie bronić się przed windykacją czy egzekucją komorniczą. W dalszej części przybliżamy oba zawody, odpowiadamy na pytania — co mogą komornicy i windykatorzy, jak działają, a czego nie wolno im robić. Podajemy również kilka przydatnych porad, które pozwolą komfortowo rozmawiać z tymi osobami oraz chronić swoje interesy.

Windykator — kim jest?

Windykator to osoba prywatna, która zawodowo zajmuje się odzyskiwaniem długów. Windykatorzy pracują zarówno w dużych firmach w działach windykacyjnych jak w firmach windykacyjnych, które zajmują się tylko i wyłącznie odzyskiwaniem długów. Windykatorzy mają na celu przypomnienie oraz skłonienie dłużnika do oddania długu. Są jednak osobami prywatnymi i nie mają większych praw od samych dłużników. Windykatorzy najczęściej rozpoczynają swoje działanie jeśli zalegamy z płatnościami w danej firmie lub nasz dług został sprzedany do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Możemy rozmawiać z nimi o danym długu lub podejmować konkretne decyzje, gdyż windykator działa w imieniu firmy, której jesteśmy dłużni pieniądze. Jako że windykatorzy nie posiadają żadnych specjalnych praw, aby zostać windykatorem, nie trzeba spełniać konkretnych wymagań czy posiadać konkretnego specjalnego wykształcenia. Głównym celem windykatora jest odzyskanie długu polubownie bez przekazywania sprawy na drogę sądową.

Co może windykator?

Choć windykator jest osobą prywatną i nie posiada specjalnych praw, możemy z nim załatwić wszystkie kwestie związane z zadłużeniem, gdyż to właśnie on reprezentuje firmę, której jesteśmy dłużni pieniądze. Windykator może przyjmować od nas pieniądze, rozkładać nasz dług na raty, umarzać część długu czy wstrzymywać dalsze działania, jeśli ustalimy z nim konkretne rozwiązanie danej sprawy. Windykatorzy mogą również wykonywać do nas telefony przypominające o zadłużeniu, wysyłać monity listowne, e-maile oraz pojawiać się osobiście w naszym miejscu zamieszkania. Nie mogą za to wchodzić do niego “siłowo” bez naszej zgody czy zabierać nam pieniędzy z konta — o co obawia się wiele osób, myląc windykatora z komornikiem. Windykatorzy nie mogą też rozmawiać o naszych długach z osobami postronnymi np. sąsiadami czy pracodawcą, co również jest pewną obawą i może być wykorzystywane do wywierania nacisku na nas przez nieuczciwych windykatorów. Ostatecznie to my decydujemy czy chcemy rozmawiać z windykatorem i ustalić z nim jakiekolwiek kwestie. Windykatorzy nie mogą również wymuszać na nas spłaty zadłużenia, wprowadzać nas w błąd czy straszyć nas.

Porada: Jeśli nie mamy środków na spłatę zadłużenia, nie warto unikać kontaktu z windykatorami i firmami windykacyjnymi. Warto powiedzieć im o tym oraz podać konkretną datę, kiedy będziemy dysponowali jakimikolwiek pieniędzmi, aby spłacić przynajmniej część zadłużenia. Wbrew pozorom taki komornik może zmniejszyć natężenie działań windykacjach np. listów czy telefonów, a my będziemy mogli ustalić z firmą windykacyjną konkretne kroki do spłaty całego zadłużenia.

Komornik — kim jest?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym i zajmuje się odzyskiwaniem długów. Jest to osoba, która działa jedynie, gdy dostarczymy jej sądowy nakaz zapłaty i nie możemy wynająć go lub poprosić o pomoc w inny sposób. Gdy na daną osobę został wystawiony taki sądowy nakaz zapłaty, komornik na wniosek wierzyciela może wszcząć egzekucję komorniczą i niejako w siłowy sposób odzyskać dług. Komornik ma o wiele więcej praw i możliwości niż windykator, gdyż wykonuje wyrok sądu i jest funkcjonariuszem publicznym. Komornik działa również jedynie na terenie polski i nie może zajmować naszego zagranicznego majątku. Aby zostać komornikiem, trzeba spełniać konkretne warunki takie jak ukończone studia, 26 lat czy mieć doświadczenie w roli asesora komorniczego. Komornicy działają również jedynie na zlecenie wierzyciela i na jego pisemny wniosek. Komornik może wykonywać swoje obowiązki jedynie w konkretnych godzinach i dniach. Jest to termin od poniedziałku do soboty od godziny 7 do 21 oraz jedynie w dni “pracujące”. Z komornikiem możemy również się porozumieć i ustalić pewne warunki spłaty, jeśli wyrazi zgodę na to wierzyciel.

Co może komornik?

Wiele osób nie wie do końca co dokładnie może komornik i jakie ma prawa. Choć ma ich zdecydowanie więcej niż windykator i może również dużo więcej od niego to nie może jednak “robić wszystkiego”. Jeśli uważamy, że komornik złamał prawo lub je przekracza i wykonuje daną czynność nielegalnie, możemy złożyć skargę na czynności komornika do sądu rejonowego lub bezpośrednio poprosić policję o pomoc – jeśli mamy takie obawy w trakcie trwania czynności komorniczych.

Pierwszy elementem, który może wykonywać komornik to zajmowanie pensji. Może on zająć całą pensję dłużnika w przypadku długów alimentacyjnych lub jej część w przypadku innego rodzaju długów. Komornik może zająć środki na koncie bankowym dłużnika, ale jedynie powyżej kwoty wolnej od zajęcia. Obecnie jest to ok. 1700 zł miesięcznie, dzięki czemu taką kwotę miesięcznie możemy wypłacić z naszego konta, nawet jeśli jest na nim zajęcie komornicze. Każda suma powyżej tej kwoty będzie przekazana przez bank komornikowi.

Komornik może również siłowo i bez naszej zgody zająć nasz majątek. Będzie przekładało się to np. na wejście do mieszkania czy wystawienie na licytację i sprzedaż wartościowych rzeczy. Komornik może zajmować wartościowe ruchomości takie jak np. cenny sprzęt agd/rtv, ale i samochody czy nieruchomości.

Istnieje jednak kilka czynności, których komornik nie może wykonać nawet pomimo swojego statusu. Z pewnością będzie to odebranie wszystkich pieniędzy przeznaczonych do życia oraz rzeczy, które są niezbędne do podstawowego egzystowania np. ubrań czy mebli. Nie może również wykonywać czynności podczas ciszy nocnej, w dni ustawowo wolne od pracy oraz powiadamiać niezainteresowane osoby o naszym długu czy sprawie. Nie może też zajmować rzeczy członków rodziny, o ile nie są naszą własnością.

Jacek Grudniewski
Informacjakredytowa.com