Wiek kredytobiorcy – jakie ma znaczenie dla decyzji banku?

Banki sprawdzają potencjalnych kredytobiorców dość szczegółowo, ograniczając w ten sposób ryzyko związane z zaniechaniem dokonywania przez nich płatności wyznaczonych rat, a więc i odzyskaniem pożyczonych środków. W przypadku kredytów hipotecznych, zaciąganych na długi czas, zwracają uwagę na zdolność kredytową, ale i wiek czy stan cywilny kredytobiorcy, badając możliwości płatnicze w chwili obecnej i prognozując je na przyszłość. Jak dużą rolę odgrywa w decyzjach kredytowych wiek wnioskodawcy?

Tylko nieliczna grupa Polaków może kupić mieszkanie czy dom za gotówkę. Zwykle korzystają z kredytu hipotecznego. Bank najważniejsze wymagania ma odnośnie zarobków i źródła ich pochodzenia. Jednak spore znaczenie ma także wiek w chwili zaciągania zobowiązania i okresie spłaty. Wiele banków wprowadza bowiem górny limit wieku kredytobiorcy na dzień spłaty (przeważnie to 70 lat). Logiczne więc, że im starsza osoba stara się o kredyt hipoteczny (sprawdź ranking kredytów hipotecznych), tym na krótszy okres czasu będzie on udzielony. Rata kredytu będzie wówczas wyższa, zatem i zdolność kredytowa wnioskującego powinna być wysoka. Zwykle takie zobowiązania zaciągają osoby około 30 roku życia. Wtedy bank może rozłożyć spłatę na 25, czy 30 lat. Obecnie dla uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej wymagany jest wkład własny. Oszczędności młodych osób nie są zbyt duże, a uzbieranie kwoty zbliżonej do 20% wartości wymarzonej nieruchomości jest bardziej realne u starszych wiekiem kredytobiorców, którzy przez lata pracy byli w stanie odłożyć taką kwotę, bliską często kilkudziesięciu tysiącom złotych. Osoby dojrzałe mogą tez poszczycić się wypracowaną, pozytywną historią kredytową. Zwykle mają też stałe zatrudnienie i wyższe zarobki. Dlatego droga do kredytu hipotecznego dla osób po pięćdziesiątce nie jest zamknięta, pod warunkiem pójścia na pewne ustępstwa. Najczęściej banki żądają dodatkowego zabezpieczenia np. rozszerzonej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej dodatkowe ryzyka, z cesją na rzecz banku. Bank zabezpieczy się w taki sposób na wypadek śmierci kredytobiorcy, a wyższa suma ubezpieczenia zapewni kredytobiorcy i jego rodzinie bezpieczeństwo.

KALKULATOR KREDYTOWY HIPOTECZNY

Sprawdź także aktualne promocje: