Poręczenie kredytu: prawa i obowiązki żyranta

Poręczenie kredytu to inaczej zabezpieczenie kredytowe, które jest bardzo chętnie stosowane przez banki. Dzięki temu nawet, jeżeli kredytobiorca uchyla się od spłaty zobowiązania, bank może zwrócić się o uregulowanie zaległości do żyranta, czyli osoby, która zgodziła się poręczyć kredyt. Każdy poręczyciel ma swoje obowiązki, ale również i prawa.

Na czym poleca poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu to zapewnienie o wywiązaniu się z umowy kredytowej, gdy kredytobiorca z jakichś przyczyny nie jest w stanie spłacać rat kredytowych. W takiej sytuacji bank zwraca się do żyranta, który ma obowiązek regularnie spłacać ustalone wcześniej raty zobowiązania. Poręczyciel ma takie same obowiązki, jak kredytobiorca. Tak więc, jeżeli będzie uchylał się od spłat, to bank może oddać dług do windykacji. Oczywiście w pierwszej kolejności do odpowiedzialności zostanie pociągnięty kredytobiorca, komornik będzie usiłował odzyskać dług z jego majątku. Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, wówczas zgłosi się do poręczyciela. Jeżeli żyrant nie będzie regularnie spłacać kredytu, niestety obciąży to jego historię kredytową, w związku z tym może mieć w przyszłości problem z zaciągnięciem pożyczki (sprawdź najlepsze pożyczki). To, dlatego przed podjęciem decyzji o poręczeniu za kogoś kredytu, warto dobrze się nad tym zastanowić. Niestety może nam to uniemożliwić uzyskanie dodatkowych pieniędzy i to na bardzo długi czas.

Prawo zwrotu

Gdy zostaliśmy zmuszeni do spłacania kredytu jako poręczyciel, nie oznacza to, że na zawsze straciliśmy swoje pieniądze. Mamy prawo domagać się od kredytobiorcy zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli mimo naszej prośby nie będzie on skłonny zwrócić nam pieniądze, możemy wystąpić na drogę sądową i w ten sposób egzekwować od niego zwrot należności. Banki chcą unikać takich sytuacji, to dlatego podczas zaciągania kredytu zazwyczaj wymagają posiadania poręczyciela, szczególnie gdy pożycza się dużą sumę długi okres czasu.

RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Sprawdź także aktualne promocje: