Ile wynosi prowizja przy spłacie kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcom wiele możliwości, w tym dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu i zwrotu części kosztów tzw. pozaodsetkowych. Nie tylko mniejsze odsetki będą w tej sytuacji „zyskiem”, ale także bank zwróci część prowizji, składki ubezpieczeniowej.

Banki mogą pobierać prowizję od wcześniejszej spłaty tylko w momencie, gdy spłata dokonywana jest w czasie, gdzie oprocentowanie kredytu jest stałe. Taka prowizja może wynosić albo 0,5% albo 1% kwoty spłacanej. Nie może ona być wyższa, niż kwota pozostałych do spłaty odsetek, które trzeba byłoby zapłacić do końca trwania umowy kredytowej. Często banki w umowie zastrzegają brak takiej opcji, albo okres, po jakim spłata przedwczesna będzie możliwa niemal bezpłatnie dla klienta.

Poza kosztami należy pamiętać, że przy spłacie kredytu przed upływem terminu mamy prawo do zwrotu części poniesionych kosztów związanych z jej udzieleniem czy ubezpieczeniem. Odsetki powinny być naliczone za okres korzystania z kredytu. Zatem decydując się na wcześniejszą spłatę powinny być naliczone tylko do dnia całkowitej spłaty. Składka ubezpieczeniowa za niewykorzystany okres ochrony, zwykle rozliczana jest automatycznie ale lepiej zwrócić uwagę, czy na pewno bank uwzględnił obniżenie jej w rozliczeniu. Składka ubezpieczenia często pobierana jest z góry, za cały okres umowy. Przy większych kwotach kredytów, np. hipotecznych, są one spore.

Zwrot części prowizji od 2016 roku jest prawem konsumenta. Wszystko za sprawą interpretacji przez Rzecznika Finansowego i UOKiK przepisów ustawy, które mówią, że „w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu”. Wysokość prowizji zależy od wewnętrznych ustaleń banku, często sięga nawet kilkudziesięciu procent wartości kredytu. Banki warto tu przypilnować, bo nie muszą tego robić. Arbiter Bankowy staje po ich stronie, tłumacząc zachowanie prowizji kosztami obsługi kredytu, w tym np. jej przygotowaniem itd. Warto w razie odmowy odwołać się do UOKiK czy Rzecznika. Ostatecznością będzie droga sądowa. Jeśli kwota prowizji była wysoka ma to sens. W innych przypadkach działania nie są do końca uzasadnione – szkoda czasu no i pieniędzy jakie trzeba będzie zapłacić za pozew adwokata.

KALKULATOR KREDYTOWY HIPOTECZNY

Sprawdź także aktualne promocje: