Odbiór mieszkania deweloperskiego: lista 15 rzeczy do sprawdzenia

Jeżeli zdecydowaliście się na zakup mieszkania od dewelopera, przed jego odbiorem warto dokładnie sprawdzić mieszkanie. Poniżej znajduje się lista 15 rzeczy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę przez oficjalnym odbiorem zakupionego mieszkania.

1. Metraż mieszkania;
2. Piony ścian;
3. Poziomy sufitów i podłóg;
4. Kąty proste narożników przy suficie i podłodze;
5. Płaszczyzna ścian – jeżeli znajdziesz wybrzuszenia tynku pod grzejnikami, to najprawdopodobniej rury są zbyt płytko osadzone;
6. Regularność otworów na drzwi wewnętrzne ;
7. Jakość tynków – na ścianach i suficie nie mogą występować żadne pęknięcia, odparzenia tynku ani bruzdy. Pamiętajmy, aby zajrzeć również w miejsce trudno dostępne koło okien, drzwi balkonowych oraz parapetów. Jeżeli na ścianach są plamy, może to świadczyć o zawilgoceniu;
8. Wylewka podłogowa – częstym błędem wykonawców jest pozostawianie nadmiaru wylewki przy ścianach i w narożnikach podłóg;
9. Sprawdź drzwi zewnętrzne – powinny się lekko otwierać i zamykać. Bardzo ważna jest także szczelność drzwi;
10. Okna – sprawdź czy bez oporów się otwierają i uchylają, czy nie mają zarysowań na szybie i ramie. Istotne jest to czy mają dobrze zamontowane uszczelki, co wpływa na komfort cieplny;
11. Instalacja elektryczna – sprawdź czy we wszystkich gniazdkach elektryczne działają oraz czy rozmieszczenie gniazdek jest odpowiednie;
12. Instalacja wodna – otwory na baterie umywalkowe i kuchenne muszą być zlokalizowane w miejscach zgodnych z projektem. Jeżeli zauważysz tam zacieki, może okazać się, ze coś jest nie tak;
13. Centralne ogrzewanie – sprawdź grzejniki i stopki dystansowe. Pamiętaj, aby sprawdzić również czy termostaty nie mają żadnych wycieków;
14. Wentylacja;
15. Balkon – nie mogą się na nim znajdować żadne pęknięcia;

Jeżeli znajdziemy jakieś niedociągnięcia podczas oględzin mieszkania, uwagi należy umieścić w protokole zdawczo-odbiorczym. Dzięki temu będziemy mogli dochodzić swoich praw, wszystkie usterki powinny być naprawione na koszt dewelopera.

KALKULATOR KREDYTOWY HIPOTECZNY

Sprawdź także aktualne promocje: