Jak działa IKZE? Wszystko co musisz wiedzieć!

Po raz pierwszy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pojawiły się w 2012 roku. To kolejny po Indywidualnym Koncie Emerytalnym produkt III filaru, mający na celu oszczędzanie na emeryturę. Kondycja systemu ubezpieczeń społecznych budzi wiele kontrowersji. Nie od dziś wiadomo, że emerytury z ZUS za kilkadziesiąt lat nie będą wysokie. Polacy są coraz bardziej świadomi, wybierają alternatywne sposoby odkładania na przyszłość, by móc godnie się zestarzeć.

Pod nazwą IKZE skrywa się kilka metod inwestowania i oszczędzania. Zaletą wszystkich tu stosowanych są ulgi podatkowe – wszelkie wpłaty dokonywane na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, zatem dzięki oszczędzaniu jeszcze bardziej oszczędzamy. Warte podkreślenia jest też to, że środki zgromadzone na rachunku podlegają dziedziczeniu – po naszej śmierci bliscy będą mogli „przejąć” nasze oszczędności.

IKZE występują jako rachunek oszczędnościowy, ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, rachunek maklerski, dobrowolny fundusz emerytalny, otwarte fundusze inwestycyjne.

Rachunek oszczędnościowy dostępny jest tylko w ofercie banków, warto pytać choć nieliczne banki posiadają je w stałej ofercie. Jedynie ING udostępnia informacje o IKZE w tej formie na swojej stronie internetowej.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym oferują zakłady ubezpieczeń. Inwestycja łączona jest z ubezpieczeniem. Za nią jednak należy dopłacać.

Rachunek maklerski to niskie koszty prowadzenia kont, które otwieramy w domach maklerskich, ale zarządzamy nimi samodzielnie podejmując ważne inwestycyjne decyzje. Niestety tu niezbędna jest wiedza o giełdzie. Inna opcja, mniej ryzykowna to inwestowanie w obligacje czy certyfikaty strukturyzowane.

DFE czyli dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane są przez PTE. Zasada działania jest podobna jak w przypadku rachunku maklerskiego, jednak zarządzaniem zajmuje się PTE, opracowując strategie inwestycyjną. Klient jedynie wybiera portfel. Metoda idealna dla mniej rozeznanych na giełdzie inwestorów, chcących zarobić ciut więcej niż na obligacjach czy lokatach.

Fundusze otwarte proponowane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Każda z przyjętych strategii niesie za sobą różny poziom ryzyka i inne opłaty. Im wcześnie zaczniemy inwestycje, tym nasze życie na emeryturze może być łatwiejsze. Jeśli stosunkowo młode osoby zechcą podjąć ryzyko, to w przypadku osób starszych lepiej decydować o formie oszczędzania obarczonej mniejszym niebezpieczeństwem straty.

KALKULATOR ZYSKÓW Z LOKAT

Sprawdź także aktualne promocje: