Jak scoring wpływa na decyzje kredytowe?

Każdy kto ubiega się o kredyt poddawany jest przez bank ocenie. Jednym z elementów jest scoring, czyli punktowa ocena klienta pozwalająca z kolei na ocenę ryzyka kredytowego. Każdy z nas, kto kiedykolwiek posiadał jakiekolwiek zobowiązania figuruje w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK). Scoring wyliczany jest właśnie z danych tam zgormadzonych, porównując dodatkowo nasz profil z profilami innych klientów. Ci, którzy spłacali w przeszłości zobowiązania terminowo mogą liczyć na lepszą ocenę punktową BIK.

Skąd BIK bierze wszystkie dane?

Banki mają obowiązek przekazywać co miesiąc do bazy informacje o terminowości spłat zobowiązań kredytowych. Scoring wyliczany na tej podstawie wyznaczany jest w punktach i gwiazdkach. To z kolei może przesądzać o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku kredytowego.

Jak obliczany jest scoring?

Ostateczna ocena BIK to suma punktów jakie dany klient uzyskał za konkretne elementy jego profilu w bazie. Może to być np. ewentualne opóźnienie w spłacie kredytu – ktoś bez poślizgów w regulowaniu rat otrzyma wyższą ocenę niż ten, któremu zdarzyły się takie uchybienia. Ocena BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów i od 1 do 5 gwiazdek. Im wyższa liczba punktów, tym lepiej.

Na ilość gwiazdek, a przede wszystkim punktów wpływa regulowanie zobowiązań kredytowych w terminie. Historia kredytowa jest bowiem jednym z najważniejszych kryteriów, jakie banki biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Równie ważna jest aktywność kredytowa – wbrew pozorom brak kredytów wcale nie wpływa na nasza ocenę pozytywnie – banki nie będą w stanie ocenić, jak duże mogą ponieść ryzyko udzielając kredytu osobie, która do tej pory nie miała żadnych zobowiązań. Podobnie z nadmiernym wykorzystywaniem ofert kredytowych – kilka kredytów zaciągniętych w krótkim czasie też niekorzystnie może wpłynąć na ocenę punktową w BIK. Nie warto także nadmiernie wykorzystywać limitów kredytowych, debetów czy korzystać z kart kredytowych – to jednoznaczne z zaciąganiem kilku zobowiązań jednocześnie. Nawet jeśli je spłacamy na czas nie będzie to miało dobrego wpływu na scoring.

Należy podkreślić, że nad oceną można popracować. Wystarczy zadbać o swoje finanse i zobowiązania, by wzmocnić ocenę punktową i wypaść dobrze przed kredytodawcą, na którym nam zależy. Działania warto podjąć odpowiednio wcześnie, by dać BIK-owi czas na uregulowanie oceny.

Jacek Grudniewski
Informacjakredytowa.com

KALKULATOR KREDYTOWY HIPOTECZNY

Sprawdź także aktualne promocje: