Kredyt konsumencki – to musisz wiedzieć!

Kredyt konsumencki to produkt finansowy udzielany jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy zawodowej. Zakres praw i obowiązków dla stron umowy o kredyt konsumencki, a także istotę jego działania określają przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 12. maja 2011 r. Zgodnie z zapisami tejże ustawy umową o kredyt konsumencki może być umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu prawa bankowego, umowa o odroczeniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeśli konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z takim odroczeniem, umowa o kredyt zaciągany wobec osoby trzeciej, czy umowa o kredyt odnawialny. Warunkiem jest kwota nie wyższa niż 255 550 zł (także w walucie obcej). Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim obowiązują poza bankami i SKOKami, także firmy pożyczkowe (udzielające szybkich pożyczek). Każda umowa kredytu konsumenckiego powinna mieć formę pisemną.

Prawa kredytobiorcy

Ustawa gwarantuje kredytobiorcy szereg przywilejów. Ma on bowiem prawo do rzetelnej informacji, w tym reklam. Nie wolno podawać nieprawdziwych informacji, należy wyliczyć koszty dla reprezentatywnego przykładu, wysokość RRSO w czytelnej i zrozumiałej dla odbiorcy formie. Przed podpisaniem umowy klient ma prawo otrzymania rzetelnej informacji na temat kredytu. Zwykle to forma tabeli z wyliczeniami, głownie kosztów, umożliwiają porównanie z innymi produktami, w innych bankach. Ponadto można domagać się od banku projektu umowy kredytowej. Przepisy umożliwiają spłatę przed terminem czy nadpłacanie kredytu. Obecnie wysokość prowizji została ograniczona, więc warto dopytać o warunki takiego posunięcia, aby w przyszłości nie mieć wątpliwości czy i ile kosztów będziemy musieli zapłacić. Dodatkowo koszty kredytu powinny zostać pomniejszone o te, które dotyczą okresu o jaki skrócono czas obowiązywania umowy, zatem spłacając przed czasem możemy dopominać się zwrotu części prowizji czy ubezpieczenia, nawet jeśli opłaty zostały pobrane na początku.

Prawo daje kredytobiorcy możliwość odstąpienia od umowy kredytowej bez ponoszenia kosztów (poza tymi od wykorzystanej kwoty kredytu), bez składania wyjaśnień. Zatem jeśli po kilku dniach stwierdzimy, że jednak kredyt nie jest nam potrzebny możemy odstąpić od umowy. Kolejne prawo dotyczy uzyskania pełnego harmonogramu spłat zobowiązań, dzięki któremu ocenimy jakie i w jakiej wysokości koszty zapłacimy, a także pozwoli zaplanować budżet domowy tak, by na czas mieć środki na spłatę raty ustalonej z bankiem.

KALKULATOR KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Sprawdź także aktualne promocje: