Rodzaje umów z deweloperem

Zakup mieszkania od dewelopera wiąże się z szeregiem formalności, jakich trzeba będzie dopełnić. Niektóre z umów należy zawierać z deweloperem przed notariuszem. Kto ponosi koszty? Jakie umowy trzeba podpisać i kiedy?

W zależności od etapu, na jakim znajdują się prace budowlane wymagane są co najmniej 3 umowy – rezerwacyjna, deweloperska i akt przeniesienia własności. O ile pierwsza może mieć formę umowy cywilnoprawnej, tak dwie kolejne wymagają formy aktu notarialnego, co kosztuje. Osoby decydujące się na dokupienie garażu, czy komórki lokatorskiej muszą liczyć się z kolejnymi formalnościami.

Etap 1 – umowa rezerwacyjna

Wraz z podpisaniem takiej umowy, deweloper zobowiązuje się do wyłączenia konkretnego lokalu z oferty pod warunkiem wpłaty umówionej z klientem sumy, w wyznaczonym terminie (zwykle opłata rezerwacyjna wynosi od 1000 zł do 10000 zł i trzeba ją wpłacić od 3 do 7 dni od dnia podpisania umowy). Wpłata ma formę zadatku bądź zaliczki. Jeśli umówione środki nie zostaną wpłacone umowa wygasa i nie rodzi żadnych konsekwencji finansowych po obu stronach. Deweloper w przypadku braku wpłaty wystawia dany lokal na sprzedaż i umieszcza w ofercie dla innych. W zależności od tego, czy rezerwacji dokonano w formie zaliczki, czy zadatku zależy czy deweloper zwróci wpłaconą kwotę np. w przypadku rezygnacji z zakupu danego mieszkania. Umowa rezerwacyjna ma formę umowy między stronami, zawarta jest na piśmie, zwykle to kilka zdań (określa się przedmiot umowy, strony i maksymalny termin zawarcia umowy deweloperskiej). Wraz z taką umową nabywca otrzymuje harmonogram dalszych wpłat.

Etap 2 – umowa deweloperska

Zawierana jest w formie aktu notarialnego, zwykle do miesiąca od umowy rezerwacyjnej. Warunkiem jej zawarcia jest wpłacenie pierwszej transzy. Opłatę za akt ponoszą solidarnie nabywca i deweloper – przepisy prawa wskazują bowiem, że w umowie deweloperskiej, koszty opłaty notarialnej ponoszą strony po ½.

Etap 3 – przeniesienie własności

Po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu zgody na użytkowanie budynku lokatorzy mogą otrzymać klucze do mieszkań. Warunkiem jest także zawarcie aktu przeniesienia własności z wyodrębnieniem mieszkania do założonej na ten lokal księgi wieczystej. Tu nie ma już mowy o podziale kosztów notariusza – zwykle całość przenoszona jest na klientów. Ceny takich aktów mogą być różne, zależnie od przyjętej wyceny, powierzchni lokalu i średniej ceny rynkowej (taksy notarialne za takie akty są określone ustawowo).

Sprawdź także aktualne promocje: