Czy można odzyskać towar, za który dłużnik nie zapłacił?

W kontekście obowiązujących przepisów prawa, odzyskanie towaru, za który nie otrzymano zapłaty, jest kwestią skomplikowaną, lecz wykonalną. Polskie prawo oferuje kilka ścieżek, które umożliwiają wierzycielom podjęcie kroków w celu odzyskania należności lub samego towaru.

1. Procedura sądowa i pozasądowa – jeśli kupujący nie ureguluje płatności, sprzedawca może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, wnosząc pozew o zapłatę ceny lub zwrot towaru. Polski Kodeks cywilny (K.c.) stanowi solidną podstawę prawną dla takich działań.

2. Windykacja transgraniczna – w przypadku dłużników z innego kraju UE, możliwe jest uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, co pozwala na szybsze procedury odzyskiwania długów.

3. Windykacja polubowna – jest to pierwszy krok, który polega na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem w celu ustalenia warunków spłaty. W przypadku braku porozumienia, wierzyciel może wydać przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Windykacja długów od osób prywatnych i firm

Zlecanie windykacji firmie zewnętrznej – w przypadku nieefektywności działań własnych, wierzyciele często decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm windykacyjnych, które dysponują odpowiednimi narzędziami do odzyskiwania długów.

Ulga na złe długi – w niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na złe długi, co jest formą rekompensaty za brak otrzymanej płatności.

Reklamacje i rękojmia w kontekście odzyskiwania towaru

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, reklamacja może być podstawą do żądania wymiany towaru bądź odstąpienia od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową. W przypadku rękojmi, sprzedawca odpowiada za wady fizyczne towaru przez okres do 2 lat od daty zakupu, co również może być podstawą do dochodzenia roszczeń.

Odzyskiwanie długu od firmy

Windykacja polubowna i Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – są to dwa podstawowe kierunki działań w przypadku firm. Windykacja polubowna polega na negocjacjach i wysyłaniu wezwań do zapłaty. Jeżeli negocjacje zawiodą, wierzyciel może skorzystać z EPU, które jest tańsze i szybsze niż tradycyjne postępowanie sądowe.

Podsumowując

Odzyskanie towaru lub wartości za towar, za który dłużnik nie zapłacił, jest możliwe w świetle obowiązującego prawa polskiego. Kluczowe jest tutaj podejmowanie odpowiednich kroków prawnych, które powinny być dostosowane do specyfiki danej sytuacji oraz statusu dłużnika.

KALKULATOR KONT OSOBISTYCH

Sprawdź także aktualne promocje: