Doradcy finansowi

Prognozy oprocentowania na 2017 rok

| 20 stycznia 2017

Od dłuższego czasu osoby lokujące swoje oszczędności na lokatach bankowych nie zarabiają zbyt wiele. Niestety obecny rok nie przyniesie większych zmian – przynajmniej tak wynika z prognoz. Podwyżki stóp procentowych może i będą, ale nieznaczne, więc deponenci nie mają co liczyć na wyższe zyski z odsetek.

Brak podwyżek stóp procentowych może jedynie ucieszyć kredytobiorców, którzy nadal będą mogli zaciągać zobowiązania z niższym oprocentowaniem. Nad stabilnością polskiej waluty od prawie 20 lat czuwa Rada Polityki Pieniężnej. To od niej zależy wysokość stóp procentowych w kraju. Jako organ NBP ustala każdego roku założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi. Równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej, do Sejmu także składa sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, decyduje o wysokości stóp procentowych NBP, ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP, przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP oraz ustala zasady operacji otwartego rynku. Jej decyzje są wiążące dla wszystkich instytucji finansowych, co przekłada się na nie tylko oprocentowanie lokat i kredytów, ale gównie zachęca do oszczędzania i ograniczania zaciągania nadmiernych zobowiązań przez konsumentów.

Ostatnie, styczniowe posiedzenie Rady nie przyniosło zmian – stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Tak więc stopa referencyjna nadal wynosi 1,50, stopa lombardowa 2,50, stopa depozytowa 0,50 i redyskontowa 1,75 punktu. W najbliższym czasie nie zanosi się na większe zmiany dotyczące oprocentowania zarówno kredytów, jak i lokat. Analitycy prognozują wprawdzie możliwe podwyżki stóp, ale na oprocentowanie depozytów i kredytów będzie to miało nieznaczny wpływ.

Kategoria: BANKOWOŚĆ

Możliwość komentowania została wyłączona