Poręczenie kredytu: prawa i obow...

Poręczenie kredytu to inaczej zabezpieczenie kredytowe, które jest bardzo chętnie stosowane przez banki. Dzięki temu nawet, jeżeli kredytobiorca uchyla się od spłaty zobowiązania, bank może zwrócić się o …