Jak scoring wpływa na decyzje kr...

Każdy kto ubiega się o kredyt poddawany jest przez bank ocenie. Jednym z elementów jest scoring, czyli punktowa ocena klienta pozwalająca z kolei na ocenę ryzyka kredytowego. Każdy …