I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu INFORMACJAKREDYTOWA.COM, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych i ubezpieczeniowych
2. Serwis INFORMACJAKREDYTOWA.COM jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest „ALTBERGER” – Jacek Grudniewski, ul. Gminna 6F, 42-221 Częstochowa, NIP: 949-160-32-89, Regon: 240339215
3. Korzystając ze stron serwisu INFORMACJAKREDYTOWA.COM Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń, bankiem lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM.
1. „ALTBERGER” – Jacek Grudniewski współpracuje z portalami finansowymi m.in Totalmoney.pl, Bonnier Business Polska, Comperialead.pl, Notus Finanse sp. z. o. o.
2. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym (tj. nie wykonuje czynności agencyjnych i czynności brokerskich) w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
3. Serwis INFORMACJAKREDYTOWA.COM zawiera odesłania do serwisów internetowych podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów, które zostały umieszczone za pomocą zewnętrznych skryptów java, modułów i pluginów.
4. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów współpracujących związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe Internauta przekazał. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez podmioty współpracujące oraz inne podmioty.

II. Przetwarzanie danych osobowych i informacja RODO

1. Portal INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie wysyła bezpośrednio danych wypełnianych we wnioskach do instytucji finansowych, ani nie ma do nich wglądu. Dane osobowe za pomocą formularzy zewnętrznych danego podmiotu trafiają bezpośrednio do instytucji finansowych lub konsultantów, których ofertę klient chce poznać i tam są przetwarzane. Portal ma charakter informacyjny, nie gromadzi, ani nie przetwarza żadnych danych osobowych z zewnętrznych formularzy kontaktowych.
2. INFORMACJAKREDYTOWA.COM zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera. Jest to niezbędne do prawidłowego działania serwisu, gdyż w plikach cookies zapisywane są preferencje wyglądu serwisu.
3. Użytkownik przekazuje swoje dane w formularzach zewnętrznych dobrowolnie, a treść danych nie jest przez Portal INFORMACJAKREDYTOWA.COM rejestrowana.
4. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie umożliwia logowania użytkownikom oraz nie umożliwia wysyłania danych osobowych z własnych formularzy kontaktowych, gdyż ich nie posiada.
5. W przypadku użytkowników internetowych gromadzone są dane przesyłane przez przeglądarkę na serwer obsługujący daną stronę. Dane te są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony na urządzeniu użytkownika, zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa:

– adres IP
– treść żądania (konkretna strona)
– status dostępu HTTP
– ilość danych pobieranych przez użytkownika
– język i wersja przeglądarki

Dane te zapisywane sa w logach serwera i mają charakter statystyczny.

III. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu INFORMACJAKREDYTOWA.COM w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
2. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu INFORMACJAKREDYTOWA.COM w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
3. Użytkownik może korzystać z serwisu INFORMACJAKREDYTOWA.COM tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM w celu prowadzenia działalności komercyjnej.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność

1. INFORMACJAKREDYTOWA.COM zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM przez czas nieoznaczony.
2. Wszelkie informacje publikowane w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
3. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez nas metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za wybór konkretnej oferty.
4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów oraz analityków ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
5. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM, jak i za działania podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
6. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu INFORMACJAKREDYTOWA.COM pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od podmiotów współpracujących. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym INFORMACJAKREDYTOWA.COM podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
7. INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie odpowiada za przydatność uzyskanych poprzez serwis informacji.
8. INFORMACJAKREDYTOWA.COM zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu INFORMACJAKREDYTOWA.COM, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

V. Polityka plików cookies

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
3. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VI. Prawa autorskie

1. Serwis INFORMACJAKREDYTOWA.COM, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność INFORMACJAKREDYTOWA.COM i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
2. Informacje, treści i materiały graficzne zamieszczone w serwisie INFORMACJAKREDYTOWA.COM nie mogą być powielane na innych stronach internetowych.