Wezwanie do zapłaty e-mailem już zgodne z prawem

Wraz z dniem 13. listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, co umożliwia sprawniejsze odzyskiwanie długów. Obecnie jest możliwość wpisania dłużnika na czarną listę biura informacji gospodarczej już po 30 dniach, poza tym wezwanie do zapłaty można wysłać drogą e-mailową.

Zmiany mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo interesów uczestników obrotu gospodarczego. Dzięki nowelizacji ustawy łatwiej można ocenić wiarygodność kontrahentów oraz odzyskać pieniądze. Do tej pory na listę dłużników można było wpisać kontrahenta dopiero po upływie 60 dni, obecnie można to zrobić po dniach 30-stu. W ten sposób mają zostać zminimalizowane zatory płatnicze. Oprócz tego zwiększeniu uległ okres ważności zgodny na sprawdzenie w BIG-u informacji o swojej osobie. Od 13. listopada, aby móc sprawdzić wiarygodność klienta wystarczy wysyłać jedno zapytanie.

Można wysłać wezwanie do zapłaty e-mailem

Dużym udogodnieniem jest możliwość wysłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem e-maila, do niedawno można było zrobić to wyłącznie listownie albo osobiście. To bardzo duże udogodnienie, szczególnie jak mamy skontaktować się z wieloma dłużnikami, do tej pory generowało to również koszty związane z nadaniem przesyłki. Możliwość wysłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem wiadomości e-mailowej to dobre rozwiązanie, które może okazać się skuteczne. Jeżeli chcemy skorzystać z takiej możliwości, należy pamiętać, aby w umowie z kontrahentem zawrzeć zapis dotyczący wysyłania wezwań do zapłaty w formie e-maila. Niestety nowe zasady dotyczą wyłącznie firm, tak więc w przypadku dłużnika-konsumenta pozostaje nam przekazanie wezwania listownie albo osobiście.

Teraz uzyskanie informacji o dłużniku jest prostsze

Kolejną nowością jest poszerzenie zakresu danych o firmach oraz konsumentach. Po nowelizacji ustawy BIG może udostępnić nam informacje dane przechowywane w publicznych rejestrach typu REGON, KRS, PESEL, CRR czy CEIDG, do tej pory mógł korzystać wyłącznie z informacji zgromadzonych we własnym zakresie. Oprócz tego od nowego roku BIG będzie mógł korzystać również z Rejestru Należności Publicznoprawnych.

BIG będzie wystawiał scoring

Na tym uprawnienia Biura Informacji Gospodarczej się nie kończą, bo zyskało też możliwość stosowania własnych systemów scoringowych. Oznacza to, że będzie mogło przyznawać klientom punkty będące wyrazem ich wiarygodności finansowej. W ten sposób w bardzo szybki i wygodny sposób będzie można ocenić, czy firma lub osoba jest godna zaufania jako płatnik, czy warto zdecydować się na współpracę, czy lepiej z niej zrezygnować.

KREDYTY DLA FIRM KALKULATOR

Sprawdź także aktualne promocje: