Doradcy finansowi

Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów został założony w 2003 roku i był pierwszym w Polsce Biurem Informacji Gospodarczej – czyli instytucją gromadzącą dane o wierzycielach. Dane jakie gromadzi KRD są dwojakiego charakteru. Rejestry tej instytucji zawierają wpisy pozytywne – świadczące o rzetelności wierzyciela oraz negatywne, dokumentujące nieuczciwość wierzycieli. Z usług Krajowego Rejestru Danych korzystają najczęściej banki oraz inne instytucje finansowe. Nadzór tej instytucji prowadzi Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. KRD przyznaje od 2010 roku nagrodę Złote Certyfikaty Rzetelności.

Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA

ul. Armii Ludowej 21
51-214 Wrocław

infolinia: 71 78 50 3120

Krajowy Rejestr Długów oferta 2014: