Doradcy finansowi

ERIF Rejestr Dłużników

Rejestr Dłużników ERIF – Czyli Biuro Informacji Gospodarczej jest jednym z trzech (obok Krajowego Rejestru Długów i BIG InfoMonior) działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Działa ono od 2003 roku pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. ERIF gromadzi, przechowuje i udostępnia uprawnionym podmiotom informacje gospodarcze zarówno na temat klientów jak i przedsiębiorców. Zasadniczo wpisy do rejestru można podzielić na pozytywne i negatywne w zależności od tego czy dany podmiot nie spłaca swoich zobowiązań finansowych oraz pozytywnych, które przeważają i które dotyczą osób regularnie i rzetelni spłacających długi.

Rejestr Dłużników ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

telefon: 22 594 25 30
fax: 22 594 25 25

e-mail: biuro@erif.pl