Ile wynosi prowizja przy spłacie...

Ustawa o kredycie konsumenckim daje kredytobiorcom wiele możliwości, w tym dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu i zwrotu części kosztów tzw. pozaodsetkowych. Nie tylko mniejsze odsetki będą w tej sytuacji …
Kredyt hipoteczny PKO BPSPRAWDŹ