Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie z długami, czasami jednym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Poniżej znajdziecie informacje na temat tego, kto i kiedy może skorzystać z takiej możliwości.

Upadłość konsumencka może pomóc wyjść z długów, dlatego wiele osób decyduje się na podjęcie takiego kroku. Dla niektórych to jedyny sposób, aby móc stanąć finansowo na nogi, tylko w pierwszym kwartale 2017 roku wniosek o upadłość konsumencką złożyło 1311 Polaków, widać, że tendencja jest wzrostowa. Bardzo często pojęcia upadłości konsumenckiej oraz upadłości firmy są ze sobą mylone. W pierwszym przypadku chodzi o oddłużenie danej osoby, w drugim o zaspokojenie wierzycieli. Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie długu. Oczywiście upadłości konsumenckiej nie może ogłosić każdy, trzeba spełniać kilka podstawowych warunków. Możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką mają osoby niewypłacalne, nie mające pieniędzy z przyczyn niezależnych od nich np. przez ciężką chorobę uniemożliwiającą pracę lub wypadek. Obecnie jest przygotowywana nowelizacja ustawy, która może nieco złagodzić obecnie obowiązujące zasady.

Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe?

Chcąc skorzystać z upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek w odpowiednim wydziale gospodarczym sądu rejonowego. Następnie należy wnieść stosowną opłatę w wysokości 30 złotych. Kolejne koszty związanie z podstępowaniem upadłościowym to wynagrodzenie za pracę syndyka, która wynosi minimum 1/4, a maksimum dwukrotność standardowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W przypadku, gdy zadłużona osoba nie jest w stanie uiścić takich opłat, możemy liczyć na wsparcie skarbu państwa. Oczywiście nie jest to pożyczka bezzwrotna, koszty postępowania sądowego będziemy musieli zwrócić w późniejszym czasie, można je też rozłożyć na raty.

SPRAWDŹ KREDYTY KONSOLIDACYJNE

Sprawdź także aktualne promocje: