Doradcy finansowi

T-Mobile Usługi Bankowe » oferta lipiec 2018

T-Mobile Usługi Bankowe to owoc strategicznego partnerstwa T-Mobile i Alior Banku, mający na celu stworzenie najkorzystniejszej oferty bankowej na rynku. Dzięki współpracy najbardziej innowacyjnego banku i największego operatora komórkowego, powstała bankowość nowej generacji. Oferta T-Mobile Usługi Bankowe została stworzona na bazie sprawdzonych i wielokrotnie nagradzanych rozwiązań Alior Sync – lidera bankowości internetowej w Polsce.

Produkty T-Mobile Usługi Bankowe są dostępne dla wszystkich. A dodatkowo, Klienci T-Mobile mają do dyspozycji nowe usługi, zwiększające korzyści ze współpracy ze swoim operatorem.

Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa
SWIFT: ALBPPLPW

Usługi bankowe świadczy:
Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN (opłacony w całości)

Uwaga! Alior Sync to teraz T-Mobile Usługi Bankowe

Zestawienie promocji na lipiec 2018:

TOP 3 oferty lipiec 2018: 500 zł za transfer T-Mobile Usługi Bankowe, Limit w koncie bez formalności, Świnka skarbonka